ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560


ศรีสะเกษ VS ขอนแก่น


สุรินทร์ VS นครราชสีมา


BTU Bangkok VS แพร่


กาฬสินธุ์ VS นครปฐม